Ďurčová Edita

Edita Ďurčováambasádorka slovenského vína

Víno vníma ako životné smerovanie, v ktorom sa za posledných dvanásť rokov úplne našla.

Víno sa u nej v rodine pilo iba pri slávnostných príležitostiach. Rodičia boli lekári a Urbanovmu moku neholdovali. Otec mal rád tokajské vína, no nepil veľa. Občas za pohárik či dva, ale o to viac si ich vychutnával. Práve vďaka otcovi sa Edita už od mala pozerala na víno ako na niečo výnimočné a ušľachtilé. Jej cesta k vínu však mala poriadne kľukatý profil. Ešte na strednej škole chcela ísť v šľapajach svojich rodičov, ale neskôr sa rozhodla, že sa pokúsi dostať na zahraničné štúdium medzinárodného obchodu alebo medzinárodných vzťahov. Nevyšlo to, a tak nakoniec zakotvila na Chemicko-technologickej fakulte SVŠT v Bratislave, kde si zvolila odbor kvasná chémia a bioinžinierstvo, ktorého súčasťou bolo aj štúdium kvasných procesov pri výrobe vína. Mala šťastie na vyučujúcich aj na katedru, na ktorej študovala. Edita Ďurčová už od druhého ročníka pracovala v rôznych výskumných tímoch, vďaka čomu si mohla privoňať k vedeckej činnosti. Dokonca sa dostala aj na zahraničnú stáž do Veľkej Británie, ktorá bola otvorená pre študentov technických škôl. Jeden trimester strávila na katedre technickej mikrobiológie Univerzity v Cardiffe. Po promóciách sa veľmi chcela venovať vede a výskumu, ale volanie rodiny bolo silnejšie. Po návrate z materskej dovolenky prišli obrovské porevolučné zmeny. Otvorila sa možnosť zahraničného obchodu. Vďaka znalosti jazykov začala spolupracovať s rôznymi firmami, spolu s manželom si založili vlastnú firmu, začali sa venovať aj dovozu vína. Zamerali sa hlavne na vína zo Španielska, ktorých kvalita jednoznačne prevyšovala ich cenu. Edita Ďurčová si neustále doplňovala jazykové a odborné znalosti a kvalifikácie. Ako sama hovorí, vzdelanie je pre ňu fascinujúca a nikdy nekončiaca cesta k poznaniu a porozumeniu.

Vinárska akadémia v Ruste
Dnešná doba ponúka veľa možností postgraduálneho štúdia, zvyšovania kvalifikácie prostredníctvom kurzov na medzinárodne uznávaných inštitúciách. Jednou z nich je londýnska WSET – Wine and Spirit Education Trust, ktorá poskytuje veľmi komplexné vzdelávanie s certifikáciou odbornosti pre vinárskych expertov na všetkých úrovniach. Rakúska Weinakademie so sídlom v Ruste je partnerom WSET už viac ako 20 rokov a zabezpečuje študijné programy hlavne pre záujemcov zo strednej Európy, ktorí tak už nemusia cestovať do britskej metropoly. Edita Ďurčová si najprv vyskúšala schopnosti na stupni Advanced a po úspešnom absolvovaní požiadala o štipendium na ďalšie štúdium – Diploma WSET. Bola to dobrá voľba – lektormi sú totiž vynikajúci odborníci z celého sveta. Napríklad vinohradníctvo a vinárstvo jej prednášala terajšia prezidentka OIV, profesorka Monika Christmann z prestížneho Geisenheimu. Počas štúdia sa Edita zoznámila nielen u nás, ale aj v zahraničí s výnimočnými vinohradníkmi a vinármi v rôznych vinohradníckych oblastiach. Získala veľa teoretických vedomostí a praktických skúseností z vinohradníctva, vinárstva, senzorického posudzovnia vína a destilátov, obchodu a marketingu a množstvo cenných kontaktov. Kurz nie je časovo obmedzený a je na študentovi, ako rýchlo dokáže zvládnuť učebné osnovy a následné skúšky. Napriek veľkej pracovnej vyťaženosti a pomerne komplikovanej rodinnej situácii to Edita zvládla v rekordnom čase a následne obhájila dizertačnú prácu na tému Odroda hrozna ako súčasť terroir – Slovensko a jeho odrody. Londýnsky diplom WSET z rúk slávnej Jancis Robinson MW, cena za najlepšie teoretické vedomosti v časti Vína sveta a ocenenie „TOP Student“ za najlepšie celkové výsledky, ktoré jej odovzdali pri promócii v Esterházyho paláci v Eisenstadte, boli celkom logickým vyústením jej neoblomnej snahy a vytrvalosti. Dnes sa snaží svoje vedomosti posúvať ďalej. Spolupracuje ako lektorka s viacerými vinárskymi a someliérskymi vzdelávacími inštitúciami, prezentuje slovenské vína doma i v zahraničí.

Zahraničné degustácie
Ak človek niečo robí a darí sa mu v tom, dostáva ponuky, ktoré ho zaujmú. Takýchto ponúk Edite Ďurčovej stále pribúda a musí ich selektovať, pretože sa fyzicky a časovo jednoducho nedajú zvládnuť. Jednou z aktivít, ktorej sa chce aj naďalej venovať, je účasť na zahraničných súťažiach. Byť medzinárodným degustátorom je čestná funkcia, ktorá nie je honorovaná. Je to však obrovská prestíž pre krajinu aj pre jednotlivca a skúsenosti, poznatky a kontakty, ktoré môžete získať, sa peniazmi zaplatiť nedajú. Veď na jednom mieste sa stretne množstvo významných vinárskych odborníkov z celého sveta! V jej prípade je dôvodom aj to, že zahraničné degustácie pokladá za veľmi dobrý marketingový nástroj – spôsob, ako zviditeľniť naše vína. Preto začala pomáhať slovenským vinárom s účasťou na nich. Dojednáva zvýhodnené podmienky, zabezpečuje spoločnú administráciu i prepravu, propaguje dosiahnuté výsledky. Tvrdí, že medzinárodný úspech je niečo, čo sa šíri do celého vinárskeho sveta, či už vďaka televízii, miestnej tlači, alebo zúčastneným publicistom z rôznych kútov zeme. „Mňa už iba teší, že môžem za hranicami, ale aj doma pomôcť upozorniť na naše vína, pretože som presvedčená o ich vynikajúcej kvalite,“ neskrýva svoje nadšenie Edita Ďurčová. Vďaka jej lingvistickej zdatnosti, keď okrem viacerých slovanských jazykov vie plynule komunikovať v angličtine, španielčine, nemčine a francúzštine, nemá problém aktívne zasiahnuť do diskusie pri hodnotení vzoriek, nadviazať s medzinárodnými vinárskymi odborníkmi ľahšie nové kontakty. Tento rok bola dokonca na troch prestížnych súťažiach pod patronátom OIV - v Madride, Strasbourgu a Québecu, pasovaná do roly predsedkyne jury. Zhostiť sa takejto významnej úlohy v komisii zloženej z odborníkov z Talianska, Španielska či dokonca Francúzska, je reklama nielen pre ňu, ale aj celé Slovensko. Chcela by pomôcť vinárom, ktorí pochopili, že účasť na zahraničných súťažiach je skvelá príležitosť ako si otestovať svoje víno, no aj spôsob ako na seba upozorniť či zvýšiť svoj komerčný potenciál. Jedným dychom však dodáva, aby úspešní vinári ostali pokorní, pretože získané medaily sú síce indikátorom kvality a marketingovým nástrojom, ale nie všemohúcou zbraňou.

Editio Vinifera
Dlhšie snívala o tom, že raz bude mať vlastné víno. Nakoniec sa rozhodla odštartovať projekt, ktorým by chcela v zahraničí propagovať našu krajinu. V spolupráci s priateľmi vinármi, ktorých vinohrady pokladá za jedny z najlepších na Slovensku, zostavila niekoľko veľmi zaujímavých cuvée. Snaží sa nimi vyjadriť vinársky potenciál Slovenska ako takého, ale aj svoju vlastnú predstavu o ideálnom víne, emotívnu - ako žena, ktorá víno miluje. Nielen počas jej zahraničných ciest, ale aj počas štúdia v zahraničí si vyprofilovala charakteristiku vín, ktoré by podľa nej mohli byť pre Slovensko typické a pre zahraničie zaujímavé, ktoré aj so zavretými očami lokalizujete na Slovensko. „Podstatou dobrého cuvée je, že jednotlivé vína, z ktorých je zložené, sú samé o sebe skvelé, ale ich spojením by malo vzniknúť ešte výnimočnejšie víno,“ vysvetľuje Edita Ďurčová. Biele vína sa fľašujú a uvádzajú na trh najskôr rok po zbere, červené o dva a niekedy aj neskôr. Pri všetkých sa snaží dohodnúť s výrobcom čo najšetrnejšie a najmenej intervenčné postupy, obmedziť použitie síry na minimum, červené vína nečíríť ani nefiltrovať. Prípadný depot nevníma ako chybu, ale nazýva ho matkou vína. „Výroba našich cuvée je veľmi tvorivá činnosť, ktorá si určite vyžaduje aj nejaké teoretické vedomosti a praktické skúsenosti, ale hlavne skvelého partnera v podobe vinohradníka-vinára, ktorý svojej práci dokonale rozumie a vie vyrobiť vynikajúce víno aj bez mojich zásahov,“ dodáva Edita Ďurčová. Produktová línia Editio Vinifera, na ktorej začiatku stála odroda Nitria, sa pomaly rozrastá, vždy však ide o limitované edície 500 – 1000 fliaš. Biele Cuvée Pinot Tradition a Cuvée Devín, Cuvée Nitria rosé, červené Cuvée Nitria a Premium Cuvée Mirus a šumivé Pinot Noir blanc de noirs – to je aktuálna „zostava“ vín, ktoré sú výsledkom spolupráce medzi Editou Ďurčovou a vinohradníkmi a vinármi: VPS – Pavelka a syn, Karol Motyka, Karpatská perla, Château Belá, PD Čachtice, Víno Mrva & Stanko a Hacaj. Obrázok, ktorý bol inšpiráciou pri tvorbe etikety, nakreslil za pomoci terapeutky Táničky Editin syn Ferko, ktorý je autista. Nápad vyjadriť prepojenie syna s mamou podporil aj pán Štefan Kilársky z firmy Purgina, ktorá napokon etiketou s insitnou maľbou strapca hrozna v rôznych farebných mutáciách pomohla vytvoriť originálny a neprehliadnuteľný dizajn. Logickým vyústením je rozhodnutie venovať 2% z predaja vín Editio Vinifera na podporu kreatívnych aktivít mentálne znevýhodnených ľudí. Aby ich skrytý talent nezostal neobjavený a možno inšpiroval ich rodičov, aby neprestali veriť, snívať a snažiť sa plniť svoje sny.

Edita Ďurčová by si veľmi želala, aby ľudia na kompetentných miestach pochopili, že víno je vynikajúci produkt, ktorý môže v budúcnosti pre Slovensko urobiť veľa. Nie je ľahké v konkurencii so svetovou elitou zažiariť, ale stať sa jej súčasťou a najmä zotrvať na výslní je obrovskou výzvou, ktorá dnes stojí pred úspešnými slovenskými vinármi. Musíme urobiť všetko, aby sme zastavili úbytok vinohradov, podporili vinohradníkov a motivovali vinárov, vzdelávali someliérov aj samotných spotrebiteľov, zmysluplne investovali do propagácie slovenských vín doma i v zahraničí. „Musíme zabudnúť na závisť a snažiť sa spolupracovať a navzájom sa podporovať. Len tak sa nám to podarí,“ hovorí Ďurčová, zanietená ambasádorka slovenských vín.