Mahid

Tri nové ocenené Vinárske osobnosti

OsobnostiZväz vinohradníkov a vinárov Slovenska si každý rok uctí tri osobnosti, ktoré sa pričinili o rozvoj slovenského vinárstva. Tento rok si na podujatí Slovenské víno 2017 toto ocenenie prevzali: Ing. Kotes Stanislav, PhD., ktorý viac ako 20 rokov praxe venoval vinohradníctvu a vinárstvu. Päť rokov pôsobil ako riaditeľ Výskumného ústavu vinohradníckeho a vinárskeho. Podarilo sa mu zaviesť kontrolu vín pred ich uvedením na trh do praxe.
Ing. Gabriela Vojteková, PhD. zakladala akreditované laboratóriu vo vinárskych závodoch Pezinok, kde bola aj dlhoročná šéfka kvality. Je to erudovaný degustátor a odborník na kvalitu výroby.
Jeho excelencia, veľvyslanec PhDr. František Lipka je prezident komisie pre udeľovanie ocenení Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno v Paríži. Dlhé roky podporuje sektora vinohradníctva a vinárstva. A od začiatku šéfuje, degustačným komisiám Národného salónu vín SR.

Na snímke: Juraj Kukura a prezident ZVaVS Ľubomír Vitek s ocenenými Vinárskymi osobnosťami. V strede zľava, Kotes Stanislav, Gabriela Vojteková a František Lipka.