terroir tekov

n-tekovTerroir TEKOV je združenie vinárov pochádzajúcich z jedinečného územia Tekovského a Pukaneckého vinohradníckeho regiónu. Ich poslaním je zhmotniť vinársku jedinečnosť tohto kraja, ktorá môže vzniknúť len tam, kde sa vinohradom dobre darí a stvoriť vďaka nej hodnoverné víno, prírodný produkt, ktorý v prvom rade odráža miesto pôvodu. Terroir TEKOV označuje víno, ktoré pochádza z južných svahov Štiavnických vrchov alebo priľahlej Ipeľskej pahorkatiny. Vinohrady sú tu vysadené na sopečnom podloží, ktoré tvorí najmä mäkký tufit a tvrdý andezit. Terroir TEKOV sa rozprestiera na severnej hranici pestovania viniča v Strednej Európe. Je to magické miesto, kde sa prelínajú dva svety. Z pohľadu vinohradníka tu končí horúca južná časť Európy, Panónska panva - Pannonicum a ďalej, smerom na sever, za Štiavnickými vrchmi, sa začína chladná severná časť Európy, Západné Karpaty - Carpaticum occidentale, kde sa vinohrady nachádzajú už len ojedinele. je združenie vinárov pochádzajúcich z jedinečného územia Tekovského a Pukaneckého vinohradníckeho regiónu. Ich poslaním je zhmotniť vinársku jedinečnosť tohto kraja, ktorá môže vzniknúť len tam, kde sa vinohradom dobre darí a stvoriť vďaka nej hodnoverné víno, prírodný produkt, ktorý v prvom rade odráža miesto pôvodu. Terroir TEKOV označuje víno, ktoré pochádza z južných svahov Štiavnických vrchov alebo priľahlej Ipeľskej pahorkatiny. Vinohrady sú tu vysadené na sopečnom podloží, ktoré tvorí najmä mäkký tufit a tvrdý andezit. Terroir TEKOV sa rozprestiera na severnej hranici pestovania viniča v Strednej Európe. Je to magické miesto, kde sa prelínajú dva svety. Z pohľadu vinohradníka tu končí horúca južná časť Európy, Panónska panva - Pannonicum a ďalej, smerom na sever, za Štiavnickými vrchmi, sa začína chladná severná časť Európy, Západné Karpaty - Carpaticum occidentale, kde sa vinohrady nachádzajú už len ojedinele.